Search
  • Petra Kankare

Runkkarit haloo! –Ajatuksia Ina Mikkolan Runkkarin käsikirjasta

Mitä runkkaaminen merkitsee sinulle? Ina Mikkolan “Runkkarin käsikirja – Kasvata pornolukutaitoasi ja seksuaalista älykkyysosamääräsi” tuo vahvasti esille erilaisten ihmisten yksilöllisiä tapoja ja ajatuksia runkkaamiseen liittyen. Tavat runkata ovat moninaisia ja runkkaaminen on yhteydessä itsetuntoon ja kehosuhteeseen.  Siitä nauttimiseen vaikuttavat kulttuuriset käsitykset ja kasvatus. Runkkaaminen merkitsee ja palvelee ihmisille eri asioita ja suhde siihen voi muuntua. Erityisen hienoa kirjassa oli se, että miesten runkkaamista ei lähestytty humoristiseen tai “hiton runkkari” -sävyyn, vaan se esitettiin inhimillisenä, moninaisena ja henkilökohtaisena. 


“Seksikkyys on sitä, että hallitsee kehoa, mutta emotionaalisesti, tunnetasolla päästää irti”.  Näin Eveliina Vuorenmaa kuvaa kirjassa, mitä seksikkyys merkitsee hänelle. Runkkarin käsikirjassa kuuluu siis monien muidenkin kuin Ina Mikkolan ja tutkimusten käsitykset seksuaalisuudesta, mikä tekee siitä kiinnostavan. Tämä toimii konkreettisena todisteena siitä, että koemme asiat eri tavalla. Jokaisen seksuaalinen matka on omanlaisensa ja erilaisia ahaa-elämyksiä ja kokemuksia koetaan eri tahtiin. Näen, että vapautumisen edellytyksenä on irtautuminen ulkopuolisista paineista ja näkemyksistä seksuaalisuudesta ja siitä, mikä on normaalia ja mihin tahtiin. Kirja on täynnä kiinnostavia tarinoita ihmisistä, jotka ovat löytäneet tavan olla kehollisesti ja seksuaalisesti anteeksipyytelemättömästi itsensä. 


Yksi isoimpia teemoja kirjassa on pornolukutaito. Eniten itseäni kiinnosti pornon käsittely vahingollisuuden näkökulmasta. Mikkola tuo esille, ettei ole olemassa mitään alaa tai mediaa, jolla ei olisi pimeää puolta tai negatiivisia vaikutuksia kuluttajiin. Porno ei siis ole poikkeuksellinen tässä suhteessa, vaan muun muassa pornoakin tuotetaan tekijöistä riippuen eettisesti tai epäeettisesti. Jokaisella alalla ja medialla on siis niin sanotusti hyvät ja huonot puolensa. Mun mielestä se, että kyseenalaistetaan pornon näkeminen mustavalkoisesti pahana on hirveän tärkeää, koska se mahdollistaa rehellisten ja laajojen keskusteluiden ja tutkimusten tekemisen siitä, millainen on pornon todellinen vaikutus esimerkiksi nuoriin kuluttajiin.


Yksi kiinnostava huomio on se, että nuorena tv-sarjoja ja elokuvia katsoessani ainoat harvat seksikohtaukset, joita näytettiin olivat seksuaalista väkivaltaa. Kyseessä olivat tällöin rikos- ja kauhugenren tuotannot, kun taas romanttisissa komedioissa tai draamoissa seksikohtauksia ei näytetty. Pornoa näin teininä kahteen otteeseen ja sen materiaalin koin kiihottavana ja naiset olivat niissä selkeitä toimijoita uhrien sijaan. Oman kokemukseni mukaan muut audiovisuaalisen median muodot näyttivät seksin ahdistavana ja pelottavana, kun taas porno voimaannuttavana ja kiihottavana. 


Porno on niin laaja genre sisältäen erilaisia alagenrejä ja ulottuen nettivideoista niin kirjoitettuun, kuunneltavaan kuin kuvalliseen muotoon, että on mahdotonta sanoa mitään yksioikoista väitettä pornon vahingollisuudesta. Lisäksi kokemukset pornosta ovat hyvin yksilöllisiä. Myös se vaihtelee, millainen sisältö tai ympäristö kullekin vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi itsetuntoon. Toisille ulkonäköpaineita tai seksuaalisia suorituspaineita aiheuttavat sosiaalinen media, toisille porno, joillekin ihmiset ympärillä ja niin edelleen.


Mutta palataas takaisin kirjaan. Ensin Runkkarin käsikirjaa lukiessani mietin, että tämä olisi ollut tosi hyvä kirja lukea silloin, kun olin 15-vuotias. Mutta mitä tämä tarjoaa mulle nyt 27-vuotiaana naisena? Teemat pornolukutaidosta, turvaseksistä, kehosuhteesta, sukupuolten ja identiteettien moninaisuudesta ja niin edelleen olivat jo ennestään tuttuja. Runkkarin käsikirja tarjoaa kuitenkin mainion ja jäsennellyn kokonaisuuden, joka mahdollistaa oman seksuaalisen älykkyysosamäärän kasvamisen. Tällöin oma ymmärrys ja sisäistäminen seksuaalisuudesta ja sen moninaisuudesta syvenee. 


Suosittelen siis kirjaa, jos nämä teemat  kiinnostavat. Lukukokemusta piristävät todella hieno kuvitus, mutta toisaalta stadin slangin käyttö tuntui itselle vieraalta. Sanoisin, että kirjan oppeja on monia, kuten  tutustu itseesi, löydä oma äänesi ja tapasi olla seksuaalinen sekä muista, että seksuaalisuus elää ja muuntuu koko elämän. Lisäksi on tärkeää ymmärtää ja hyväksyä muut sellaisina omanlaisina kuin he ovat. Mikkolan kirja inspiroi kasvattamaan omaa seksuaalista älykkyysosamäärää ja pornolukutaitoa lukemalla ja perehtymällä kaiken monimuotoisuuteen ja laajuuteen. Nämä opit taskussa eteenpäin!
437 views0 comments

Recent Posts

See All