Search
  • Petra Kankare

Nuorille tulisi opettaa pornon medialukutaitoa

Updated: Mar 6, 2020

Yläkoulun seksuaalikasvatukseen tulisi sisällyttää pornon medialukutaidon opettamista. Nuorien seksuaalikasvastus on usein vielä hyvin alkeellista niin koulussa kuin kotona. Siksi monet nuoret turvautuvat pornoon halutessaan selvittää, mistä seksissä ja seksuaalisuudessa oikeastaan on kyse. Pornoa kulutetaan valtavia määriä ja jo omana kouluaikanani yli kymmenen vuotta sitten pornon katsominen esimerkiksi välitunneilla oli arkipäivää.


Nuorille olisi hyvä tuoda esille se, että porno on yksi audiovisuaalinen mediamuoto, johon liittyy omat konventionsa, kuten kuvaustyylit ja pornovideoiden rakenne. Pornossa valintoja tehdään sen perusteella, mikä on visuaalisesti kiinnostavaa ja virikkeellistä. Muun muassa pornonäyttelijöiden tulee jatkuvasti olla tietoisia siitä, että heitä kuvataan. Tällöin seksiä harrastetaan sellaisissa asennoissa tai varioidaan asentoja ja ylipäätään seksiakteja niin, että kamera saa mahdollisimman tarkasti tallennettua sukupuolielimiä. Videoita leikataan paljon, jotta katsoja välttyy toiston, kiusallisten tai hidastempoisten tilanteiden näkemiseltä. Pornossa ei esimerkiksi näy yleensä vaatteiden riisumista, asentojen vaihtamista, lyhytkin video sisältää monta eri seksiasentoa ja lopulliseen versioon päätyy vain visuaalisesti onnistuneimmat kohdat seksiakteista.


Toinen tärkeä opetus on se, että porno on viihdettä ja vielä aikuisviihdettä. Audiovisuaalisen median muodot saavat ikärajamerkintöjä muun muassa siksi, että ajatellaan, että vain tietyn ikäiset ihmiset ovat kykeneviä ymmärtämään, ettei näkemänsä ole totta.Katsoessaan esimerkiksi toiminta-, sota- tai kauhuelokuvia aikuinen ymmärtää sen, että kyseessä on ”vain elokuva”. He voivat neutraalisti vain nauttia sen tuottamista tunnereaktioista tai adrealiinipiikeistä eli viihtyä viihteen parissa.


Porno on fantasiaa, jossa seksin harrastamiseen liittyy usein jokin arjesta poikkeava kulma, kuten seksiä harrastavien ihmisten välinen suuri ikäero tai sukulaisuussuhde. Pornossa on paljon esillä myös valta-aseman väärinkäyttöä, pettämistä ja raiskauksia. Äärimmäiset tilanteet ja tapahtumat ovat esillä myös muissa viihteen muodoissa. Toimintaelokuvaa katsoessaan katsoja ei keskity miettimään, onko lyöminen moraalisesti oikein tai saikohan joku taistelun aikana aivovamman. Tällaiset kysymykset olisivat todellisessa tilanteessa välttämättömiä, mutta viihteen kuluttumisessa voi keskittyä vain nauttimaan kiinnostavasta materiaalista. Pahimmassa tapauksessa nuori voi saada vääristyneen kuvan seksistä pornoa katsomalla, jos se on ainut tarjolla oleva seksin ja seksuaalisuuden kuvaus, johon on mahdollista päästä käsiksi.


Nuorille olisi tärkeää opettaa, että pornon tarkoituksena ei ole näyttää ihmisten seksuaalisuutta ja sen moninaisuutta, vaan luoda viihdettä. Pornossa kerrotaan viihdyttäviä, kutkuttavia ja kiihottavia tarinoita ihmisten seksuaalisista kohtaamisista ja toisinaan vain esitetään seksiaktia pornon keinoin. Kun nuoret oppisivat ajatellemaan, että porno on yhtä paljon seksiä kuin sotaelokuva on sotaa, uskon, että se auttaisi nuoria irtaantumaan pornosta ja näkemään sen täysin uudessa valossa. Kuitenkaan eivät kaikki nuoret katso pornoa tai edes päädy sitä vahingossa näkemään. Silti en näe siinä mitään haittaa, että he tietäisivät sen, että porno on vain elokuvaa.

82 views0 comments

Recent Posts

See All